Wyjście do Biblioteki gr. Starszaki

„Moi drodzy! To wartości wpływ największy na uczynki nasze mają,
są powodem naszych działań i wszystkiemu sens nadają.
A więc dbajmy o wartości i pilnujmy należycie,
byśmy zawsze w zgodzie z nimi budowali nasze życie”
– Małgorzata Strzałkowska

 

Realizując zamierzenia czytelnicze wynikające z udziału w kampanii Cała Polska czyta dzieciom, programów- Czytające przedszkola i Czytanie na drugie śniadanie oraz wyznawanych wartości, Starszaki udały się na pierwszą wizytę do Biblioteki Borejkowo. Tam zapoznały się ze wszystkimi zasadami obowiązującymi w bibliotece oraz samodzielnie wybrały i wypożyczyły książkę. Spotkanie nie mogło odbyć się bez głośnego czytania. Wiedząc jak ważne są wartości w naszym życiu, przedszkolaki wysłuchały jednego z wierszy M. Strzałkowskiej O wartościach. I tak, co miesiąc  w trakcie spotkania oprócz wypożyczenia książki,  dzieci wysłuchają i porozmawiają o jednym  z wierszy M. Strzałkowskie i wartości w nim przedstawionej.

Powrót »